KOŚCIÓŁ BOŻY W POLSCE

Kim jesteśmy

Kościół Boży w Polsce jest Kościołem protestanckim, wywodzącym się z nurtu charyzmatycznego, działającym w oparciu o naukę Pisma Świętego i odwołującym się do chrześcijaństwa czasów Nowego Testamentu. Jest częścią Kościoła Bożego (Church of God, z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych), założonego w 1886 roku i liczącego ponad 7 milionów wyznawców w 180 krajach świata.

Co robimy i dokąd zmierzamy

Misją Kościoła Bożego jest głoszenie pełnej ewangelii Jezusa Chrystusa (Ewangelia Mateusza 28:18-20) w Duchu i mocy Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2:1-4.6.13-18). Obecnie Bóg prowadzi Kościół Boży jako globalny ruch przygotowany na zaspokajanie potrzeb i sprostanie wyzwaniom jakie niesie chrześcijańska służba w XXI wieku. Dlatego też Kościół kładzie nacisk nie tylko na prowadzenie misji w każdym zakątku świata, szczególnie koncentrując się na grupach narodowościowych i językowych, które jeszcze nie zostały pozyskane dla chrześcijaństwa, ale także na niesieniu praktycznej pomocy poprzez edukację i misje humanitarne.

Kościół Boży w Polsce działa jako związek autonomicznych 23 Kościołów lokalnych i prowadzi działalność misyjną w Polsce oraz poza jej granicami. Biuro Kościoła mieści się w Krakowie. Kościół posiada wydawnictwo – Instytut Wydawniczy „Compassion”, który wydał już ponad 250 książek w języku polskim oraz angielskim (obecnie jest największym ewangelicznym wydawnictwem w Polsce), a także Seminarium Teologiczne – Szkołę Biblijną „Jozue” oraz Charis Bible College Polska (Szkoła Biblijna Andrew Wommacka). Prowadzimy Centrum Pomocy Humanitarnej, którego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, samotnych matek oraz rodzin wielodzietnych, szczególnie na terenach dotkniętych biedą. Działa także Misja wśród Romów, która dociera z przesłaniem ewangelii do społeczności Romskiej na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, a także organizuje działania edukacyjne i kulturalne na rzecz poprawy warunków bytowych oraz integracji społecznej i podtrzymania tożsamości romskiej.

Kościół Boży w Polsce prowadzi także służbę wśród osób bezdomnych i uzależnionych. W dwóch domach w Krakowie oraz w jednym w Rybniku – Niewiadomiu ponad 120 osób, które doświadczyły bezdomności, otoczonych jest stałą opieką. W Krakowie przy “Domu Łazarza” działa Chrześcijańska Wspólnota Bezdomnych – Kościół lokalny, który zapewnia osobom bezdomnym nie tylko praktyczną pomoc, ale i duchowy dom.

Skąd pochodzimy

Kościół Boży jest jednym z najstarszych Kościołów zielonoświątkowych. Jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku i związane są z ruchem uświęceniowym, który narodził się w kręgach amerykańskich metodystów. Miał on na celu odnowę moralną, ewangelizację oraz przywrócenie mocy Ducha Świętego w Kościele na wzór chrześcijaństwa opisanego w Dziejach Apostolskich. Doprowadziło to do odnowienia doświadczenia osobistego nawrócenia i chrztu w Duchu Świętym ze znakiem mówienia innymi językami, a także uzdrowienia będącego częścią dzieła odkupienia Chrystusa.

W swoich początkach ruch skupiał się na trzech doświadczeniach: zbawienia, uświęcenia oraz chrztu w Duchu Świętym. Punktem zwrotnym dla globalnego rozwoju ruchu było przebudzenie pentekostalne, które po swoich początkach w USA (Topeka w 1901 roku oraz Azusa Street w Los Angeles w 1906 roku) bardzo szybko rozprzestrzeniło się na pozostałe kontynenty.

Obecnie Kościół Boży najszybciej rozwija się w Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej. Do Europy pierwsi misjonarze dotarli w latach dwudziestych XX wieku. Kościół Boży w Polsce rozpoczął działalność w 2004 roku, w wyniku przyłączenia się do niego szeregu niezależnych Kościołów charyzmatycznych, powstałych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Kościół Boży w Polsce został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania pod pozycją 105.

Link do statutu:

https://kosciolbozy.pl/informacje/statut/