PRZYWÓDCY

Michał Iżowski
PASTOR

Natalia Pikuła
DIAKON

Lider uwielbienia

Ewa Mirosław
DIAKON

Lider Kościoła Dziecięcego,
spotkania kobiet

Joanna Zajdel
DIAKON

Lider grupy wstawienniczej

Łukasz Ślusarczyk
DIAKON

lider służby duszpasterskiej/doradczej

 Zbigniew Lepucki

Lider grupy biblijnej

Barbara Iżowska
DIAKON

Marcin Stokowiecki
DIAKON

Lider Domu Pomocy
RODZINNIE

Magdalena Tomkiewicz
DIAKON